Saturday, March 31, 2012

Feature_Army Chief, Anaa and Common Man

आर्मीचीफ, अण्णा आणि आम्ही!

केंद्र सरकारचं बॅडलक खराब दिसतयं. घोटाळ्यांचे जंजाळ वाढत असतानाच अण्णा व त्यांचे सहकारी आणि आर्मीचीफ यांनी अडचणीत टाकणा-या विषयांना हात घातला आहे. संसदेतल्या विरोधकांपेक्षा बाहेरचे विरोधक वाढत चालल्याचे चित्र आहे. आम्ही मात्र ‘कॉमन मॅन’ सारखे नुसतेच बघतोय.... झालचं तर तोंडाची वाफ जाळून सरकारच्या नावाने बोटं मोडतोय... बातम्या, लेख, चर्चा यांनी वातावरण तापलयं... प्रश्न समजलाय फक्त उत्तर सापडत नाही; अशी स्थिती आहे.

1 comment:

Gaurav Shinde said...

Hey Rohan,

Apologies for commenting here. I am Gaurav Shinde and I am going to become the first Indian to sail round the world in a yacht race.

Can you please help me out by covering my story.

You can know more about me here
https://www.facebook.com/Indianroundtheworld

and see this article about me in Mid Day

http://www.mid-day.com/sports/2012/sep/100912-Mumbais-Gaurav-Shinde-on-verge-of-making-history.htm